Welcome
Sẽ giảm thuế đối với hoạt động quảng cáo báo chí
Đó là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính soạn thảo vừa được đưa ra.
Hoạt động phát hành báo hầu như không có lãi, thậm chí lỗ
 
Theo Bộ Tài chính, hoạt động phát hành báo hầu như không có lãi, thậm chí lỗ. Còn hoạt động quảng cáo của các cơ quan báo chí lại phải tách riêng để tính theo mức thuế suất 25%, mức thuế suất này được cho là quá cao nên Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh chính sách thuế với khối cơ quan này. Theo đó, cho phép cơ quan báo chí được dùng thu nhập từ hoạt động quảng cáo để bù đắp chênh lệch số chi lớn hơn thu của hoạt động báo chí trước khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp cơ quan báo chí có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, thuộc đối tượng chịu thuế TNDN mà không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì thuế TNDN sẽ được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng: 5% đối với dịch vụ, 1% với hàng hóa và 2% với các hoạt động khác…

Đối với báo tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý là số tiền lương thực trả cho người lao động, không khống chế 10% trên tổng chi phí đối với phần chi cho báo biếu, tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng, chiến sĩ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,…

28/07/2010
  CÁC TIN KHÁC
      Trăn trở về thương hiệu quốc gia
      Microsoft bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới điều hành các hoạt động tại Việt Nam .
      Google+ loại bỏ 1 thành viên
      Ngân hàng quảng cáo “rong” lãi suất trên đường phố
      Microsoft - Tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới
      Thanh toán trực tuyến: Công cụ bán hàng hướng tới 250 triệu người dùng
      “Vua Cóng” Hùng Vương