Welcome
Ba tuần – ba lần tăng giá sàn xuất khẩu gạo
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã quyết định áp dụng mức giá sàn xuất khẩu gạo mới đối với các hợp đồng giao hàng từ ngày 28/8 đến tháng 9/2010. Chỉ trong ba tuần cuối tháng 8, VFA đã liên tiếp 3 lần tăng giá sàn xuất khẩu gạo.

Cu thể, VFA quyết định, mức giá sàn gạo 5% tấm là 450 USD/tấn, loại 25% tấm là 410 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với mức công bố cách đây khoảng 1 tuần.

Với quyết định mới nhất này, tính trong ba tuần cuối tháng 8, VFA đã liên tiếp 3 lần tăng giá sàn xuất khẩu gạo với tổng số tăng 50 USD/tấn đối với loại gạo 5% tấm và 40 USD/tấn với loại gạo 25% tấm.
 
Trước đó, ngày 11/8 và 20/8, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cũng đã quyết định áp dụng mức giá sàn xuất khẩu gạo. Cụ thể, với các hợp đồng giao hàng từ ngày 11/8 đến tháng 9/2010, mức giá sàn gạo 5% tấm là 400 USD/Tấn, gạo 25% tấm là 370 USD/Tấn. Còn các hợp đồng giao hàng từ ngày 20/8 đến tháng 9/2010, mức giá sàn gạo 5% tấm là 430 USD/tấn, gạo 25% tấm là 390 USD/tấn. 
31/08/2010
  CÁC TIN KHÁC
      Nhìn lại các doanh nghiệp tư nhân: Những điểm yếu cố hữu
      Khu vực Tây Âu thống trị thương mại điện tử
      Giá thực phẩm tăng chóng mặt vì thương nhân Trung Quốc?
      Siêu thị “ảo” - Xu hướng mới ở Hàn Quốc
      Xây dựng thương hiệu theo ý khách hàng, khách hàng quyết định mọi sáng tạo
      Chính quyền có thể kiện doanh nghiệp?
      Định vị thương hiệu - Bài học từ 7up